Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë - Play this Free Online Game which is a Durrësi game, Gjuha kuize game, Gjuha shqipe game, Gjuha shqipe dhe Letersia Teste game, Gramatika e gjuhës shqipe teste game, Gramatikë gjuhe shqipe teste game, Kuiz game, Kuize game, Kuize and all free games on Fupa Games
   

Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë a free online game from Fupa

Love Fupa Games? Fupa Try Our Game Engine | Stumble It! Stumble It! | FullscreenYour game is loading.
Sign up or Login to store your ratings and track your Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë high scores!

Game Plays: 495  Game Rating: Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Star 1Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Star 2Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Star 3Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Star 4Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Star 5 Bookmark:


About Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Game

Rate This Game: Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Star 1Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Star 2Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Star 3Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Star 4Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Star 5
Date: 12/26/2013 4:41:00 PM
Category: Education Games
Description: Ky është një huaj nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e mengacara. Kjo është pjesa e shtatë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është saya saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. Inilah kuiz yang dari Albania Bahasa dan Sastera dan luar negara. Ini adalah yang ketujuh sebahagian daripada kuiz ini mengandungi 10 soalan dan setiap soalan mempunyai empat pilihan dengan hanya satu pilihan adalah betul. Begitu menguji diri sendiri berapa banyak anda tahu tentang Albania Bahasa dan Sastera dan luar negara. This game is free.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Other Games: Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë
Developer: rapitful
Instructions: Check inside the game for instructions on how to play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë.

Link Code: | Embed Code: | IFrame Code:
Add this game to your web page!

Copy this code to your page
Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë High Scores
No high scores available for this game.

It can take up to 10 minutes for a new game high score to show up.


.
  


DMCA | Privacy | Sitemap
Copyright © 2008-2014 Fupa Games Inc. Trademarks & Copyrights belong to their respective owners.