Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 - Play this Free Online Game which is a Antonimet game, Drama game, Emri game, Figurat letrare game, Figurat stilistike game, Foljet game, Homonimet game, Ismail Kadare game, Jack London game, Komedia game, Kronikë në Gur game, Kuize game, Kuize game, Kui and all free games on Fupa Games
   

Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 a free online game from Fupa

Love Fupa Games? Fupa Try Our Game Engine | Stumble It! Stumble It! | FullscreenYour game is loading.
Sign up or Login to store your ratings and track your Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 high scores!

Game Plays: 475  Game Rating: Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Star 1Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Star 2Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Star 3Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Star 4Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Star 5 Bookmark:


About Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Game

Rate This Game: Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Star 1Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Star 2Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Star 3Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Star 4Rate Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Star 5
Date: 1/27/2014 4:43:00 PM
Category: Education Games
Description: Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kuizi përmban 51 pyetje të ndryshme. Çdo pyetje ka 3 ose 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Testoni njohuritë tuaja në Gjuhë dhe letërsi apo mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. The quiz contains 51 different questions. Each question has 3 or 4 options or answers where only one answer is correct. Test your knowledge in languages ??and literature and learn things that you did not know. This game is free.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Other Games: Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16
Developer: rapitful
Instructions: Check inside the game for instructions on how to play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16.

Link Code: | Embed Code: | IFrame Code:
Add this game to your web page!

Copy this code to your page
Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 High Scores
No high scores available for this game.

It can take up to 10 minutes for a new game high score to show up.


.
  


DMCA | Privacy | Sitemap
Copyright © 2008-2014 Fupa Games Inc. Trademarks & Copyrights belong to their respective owners.