Free Online Games - Play over 80,000 Fupa games online including flash games , internet games , online games , and all free games.
   

Featured Free Online kuize nga gjuha shqipe Games

Top Rated Online kuize nga gjuha shqipe Games

Newest Free kuize nga gjuha shqipe Games

Gjuha shqipe - Pjesa e parë
Gjuha shqipe - Pjesa e parë
Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16
Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16

Online kuize nga gjuha shqipe Games
Play Gjuha shqipe - Pjesa e parëGjuha shqipe - Pjesa e parë Game

Plays: 628
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha shqipe. Kjo është pjesa e parë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për gjuhën shqipe gjegjësisht për gramatikën e gjuhës shqipe.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Game

Plays: 475
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kuizi përmban 51 pyetje të ndryshme. Çdo pyetje ka 3 ose 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Testoni njohuritë tuaja në Gjuhë dhe letërsi apo mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. The quiz contains 51 different questions. Each question has 3 or 4 options or answers where only one answer is correct. Test your knowledge in languages ??and literature and learn things that you did not know.

1  


DMCA | Privacy | Sitemap
Copyright © 2008-2014 Fupa Games Inc. Trademarks & Copyrights belong to their respective owners.