Free Online Games - Play over 80,000 Fupa games online including flash games , internet games , online games , and all free games.
   

Online Matura shtetrore Games
Play Kuizi Kimia - Pjesa e 14Kuizi Kimia - Pjesa e 14 Game

Plays: 652
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka nga 4 opcione apo përgjigje dhe ku vetëm njëra nga ato përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e 14 e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në Kimi ose mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. The quiz contains 10 questions, each question has 4 options or answer and where only one of them is the correct answer. This is part 14 of this quiz. Test your knowledge in Chemistry or learn things that you did not know.
Play Kuizi Kuizi ''Shkolla ime'' Game

Plays: 622
Category: Education
Kuizi shkolla ime eshte nje kuiz rreth lendeve shkollore.Ky kuiz permban 10 pyetje te ndryshme qe ju duhet te pergjigjeni.Pra testoni veten se sa dini rreth lendeve shkollore.
Play Kuizi Matematika - pjesa e nëntëKuizi Matematika - pjesa e nëntë Game

Plays: 616
Category: Education
Ky është një kuiz nga matematika. Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e 9 e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në matematikë. This is a math quiz. The quiz contains 10 questions with four answers where only one answer is correct. This is the 9 part of the quiz, Test your knowledge in mathematics. Dies ist ein Mathe-Quiz. Das Quiz besteht aus 10 Fragen mit vier Antworten, wo nur eine Antwort richtig ist. Dies ist Teil 9 dieses Quiz Testen Sie Ihr Wissen in der Mathematik.
Play Kuizi Matematika - pjesa e tetëKuizi Matematika - pjesa e tetë Game

Plays: 582
Category: Education
Ky është një kuiz nga matematika. Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e tetë e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në matematikë. This is a math quiz. The quiz contains 10 questions with four answers where only one answer is correct. This is the eighth part of the quiz, Test your knowledge in mathematics.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e tetëGjuhë dhe letërsi - Pjesa e tetë Game

Plays: 570
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e tetë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the eighth part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Kuizi Matematika - pjesa e gjashtëKuizi Matematika - pjesa e gjashtë Game

Plays: 540
Category: Education
Ky është një kuiz nga matematika. Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në matematikë. This is a math quiz. The quiz contains 10 questions with four answers where only one answer is correct. This is the sixht part of the quiz, Test your knowledge in mathematics.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e nëntëGjuhë dhe letërsi - Pjesa e nëntë Game

Plays: 528
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e nëntë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the ninth part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e pestëGjuhë dhe letërsi - Pjesa e pestë Game

Plays: 517
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e pestë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the fifth part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 13Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 13 Game

Plays: 512
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e trembëdhjetë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the 13 part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatëGjuhë dhe letërsi - Pjesa e shtatë Game

Plays: 495
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e shtatë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the seventh part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Kuizi Matematika - pjesa e pestëKuizi Matematika - pjesa e pestë Game

Plays: 492
Category: Education
Ky është një kuiz nga matematika. Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e pestë e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në matematikë. This is a math quiz. The quiz contains 10 questions with four answers where only one answer is correct. This is the fifth part of the quiz, Test your knowledge in mathematics.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 15Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 15 Game

Plays: 480
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e pesëmbëdhjetë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the 15 part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 12Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 12 Game

Plays: 452
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e dymbëdhjetë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the eleventh part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 11Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 11 Game

Plays: 450
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e njëmbëdhjetë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the eleventh part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Kuizi Kimia - Pjesa e 13Kuizi Kimia - Pjesa e 13 Game

Plays: 440
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka nga 4 opcione apo përgjigje dhe ku vetëm njëra nga ato përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e 13 e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në Kimi ose mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. The quiz contains 10 questions, each question has 4 options or answer and where only one of them is the correct answer. This is part 13 of this quiz. Test your knowledge in Chemistry or learn things that you did not know.
Play Kuizi Matematika - pjesa e katërtKuizi Matematika - pjesa e katërt Game

Plays: 434
Category: Education
Ky është një kuiz nga matematika. Kuizi përmban 10 pyetj me nga 4 përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e katërt e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në matematikë. This is a math quiz. The quiz contains 10 questions with four answers where only one answer is correct. This is the fourth part of the quiz, Test your knowledge in mathematics.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e dhjetëGjuhë dhe letërsi - Pjesa e dhjetë Game

Plays: 432
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e dhjetë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the tenth part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e gjashtëGjuhë dhe letërsi - Pjesa e gjashtë Game

Plays: 430
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the sixth part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.

1  


DMCA | Privacy | Sitemap
Copyright © 2008-2014 Fupa Games Inc. Trademarks & Copyrights belong to their respective owners.