Free Online Games - Play over 80,000 Fupa games online including flash games , internet games , online games , and all free games.
   

Online Kuize Games
Play Kuizi Autoshkolla - Testi 1Kuizi Autoshkolla - Testi 1 Game

Plays: 1442
Category: Education
Ky është një Kuiz nga Autoshkolla. Kuizi përmban 30 pyetje. Secila pyetje ka 3 ose 4 opcione, ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni njohuritë tuaja ose mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur. This is a quiz from Driving. The quiz contains 30 questions. Each question has three or four options, only one option is correct. Test your knowledge or learn things that you did not know. Dies ist ein Quiz von Fahr. Das Quiz enthält 30 Fragen. Jede Frage hat drei oder vier Optionen, nur eine Option korrekt ist. Testen Sie Ihr Wissen und lernen Dinge, die Sie nicht kennen.
Play Kuizi shumëzimi me 3Kuizi shumëzimi me 3 Game

Plays: 1118
Category: Education
Kuizi shumëzimi me 3.Nje kuiz per shumezimin me numrin 3.Pra testoni veten se sa dini rreth shumezimit me 3
Play E pabesueshme por e vërtetë - pjesa e parëE pabesueshme por e vërtetë - pjesa e parë Game

Plays: 805
Category: Education
Ky është një kuiz shumë interesant ku përmban pyetje dhe përgjigje rreth fakteve të pabesueshme por të vërteta, pra ia vlen ta luani këtë kuiz sepse mësoni shumë gjëra për të cilat ndoshta as që i keni menduar ndonjëherë por që realisht ekzistojnë. Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë.
Play Kuizi Kimia - pjesa gjashtëKuizi Kimia - pjesa gjashtë Game

Plays: 692
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. This is the sixth part of this quiz, which contains 10 questions with four options for each question where only one option is correct. Test yourself how much you know about the subject of chemistry, and learn what you do not know.
Play Kuizi Matematika - pjesa e dytëKuizi Matematika - pjesa e dytë Game

Plays: 654
Category: Education
Ky është një kuiz nga matematika. Kuizi përmban 10 pyetj me nga 4 përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e dytë e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në matematikë. This is a math quiz. The quiz contains 10 questions with four answers where only one answer is correct. This is the second part of the quiz, Test your knowledge in mathematics.
Play Kuizi Kimia - Pjesa e 14Kuizi Kimia - Pjesa e 14 Game

Plays: 641
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka nga 4 opcione apo përgjigje dhe ku vetëm njëra nga ato përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e 14 e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në Kimi ose mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. The quiz contains 10 questions, each question has 4 options or answer and where only one of them is the correct answer. This is part 14 of this quiz. Test your knowledge in Chemistry or learn things that you did not know.
Play Kuizi Biologjia - pjesa e tretëKuizi Biologjia - pjesa e tretë Game

Plays: 637
Category: Education
Ky eshte nje kuiz nga Biologjia.Pjesa e tretë permban 20 pyetje te ndryshme nga Biologjia.Pra testoni njohurite tuaja se sa dini rreth biologjise.
Play Kuizi shumëzimi me 4Kuizi shumëzimi me 4 Game

Plays: 635
Category: Education
Nje kuiz rreth shumezimit me 4.Testoni veten se sa e dini tabelen e shumezimit.Tabela e shumezimit me 4 eshte nje kuiz shume i mire qe ju ndihmon te mesoni tabelen e shumezimit me 4.
Play Bathroom - GjermanishtBathroom - Gjermanisht Game

Plays: 623
Category: Education
Ky është një kuiz rreth gjuhës gjermane, më saktësisht për objektet që gjenden në banjo, pra se si quhen ato objekte në gjuhën gjermane. Testoni njohuritë tuaja në gjuhën gjermane.
Play Numrat anglisht nga 1 deri 10Numrat anglisht nga 1 deri 10 Game

Plays: 619
Category: Education
Ky eshte nje kuiz rreth gjuhes angleze perkatesisht rreth numrave ne anglisht nga 1 deri 10. Testoni veten se sa dini rreth numrave se si shkruhen ne anglisht.
Play Gjuha shqipe - Pjesa e parëGjuha shqipe - Pjesa e parë Game

Plays: 617
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha shqipe. Kjo është pjesa e parë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për gjuhën shqipe gjegjësisht për gramatikën e gjuhës shqipe.
Play Kuizi Biologjia - pjesa e tetëKuizi Biologjia - pjesa e tetë Game

Plays: 616
Category: Education
Ky eshte nje kuiz nga Biologjia.Pjesa e tetë permban 27 pyetje te ndryshme nga Biologjia.Pra testoni njohurite tuaja se sa dini rreth biologjise.
Play Kuizi Matematika - pjesa e nëntëKuizi Matematika - pjesa e nëntë Game

Plays: 616
Category: Education
Ky është një kuiz nga matematika. Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e 9 e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në matematikë. This is a math quiz. The quiz contains 10 questions with four answers where only one answer is correct. This is the 9 part of the quiz, Test your knowledge in mathematics. Dies ist ein Mathe-Quiz. Das Quiz besteht aus 10 Fragen mit vier Antworten, wo nur eine Antwort richtig ist. Dies ist Teil 9 dieses Quiz Testen Sie Ihr Wissen in der Mathematik.
Play Kuizi Kimia - pjesa e shtatëKuizi Kimia - pjesa e shtatë Game

Plays: 603
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e shtatë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. This is the seventh part of this quiz, which contains 10 questions with four options for each question where only one option is correct. Test yourself how much you know about the subject of chemistry, and learn what you do not know.
Play Zinku - Kuiz nga KimiaZinku - Kuiz nga Kimia Game

Plays: 583
Category: Education
Ky eshte nje kuiz nga kimia, përkatësht për Zinkun.Ky kuiz permban 10 pyetje rreth Zinkut me nga 4 opcione apo pergjigje ku vetem njera pergjigje eshte e sakte. Pra testoni njohurite tuaja rreth Zinkut apo kimise se Zinkut.
Play Kuizi Matematika - pjesa e tetëKuizi Matematika - pjesa e tetë Game

Plays: 571
Category: Education
Ky është një kuiz nga matematika. Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e tetë e këtij kuizi, Testoni njohuritë tuaja në matematikë. This is a math quiz. The quiz contains 10 questions with four answers where only one answer is correct. This is the eighth part of the quiz, Test your knowledge in mathematics.
Play Kuizi Kimia - pjesa e parëKuizi Kimia - pjesa e parë Game

Plays: 569
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e parë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë .
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e tetëGjuhë dhe letërsi - Pjesa e tetë Game

Plays: 568
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e tetë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the eighth part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Pjesët e trupit - Anglisht - Pjesa e parëPjesët e trupit - Anglisht - Pjesa e parë Game

Plays: 565
Category: Education
Ky eshte nje kuiz rreth pjesëve të trupit ne gjuhen angleze.Pra testoni njohurite tuaja rreth pjesëve të trupit se si quhen ne gjuhen angleze.Kuizi permban 11 pyetje me nga 4 opcione ku vetem njeri opcion eshte i sakte.Kjo eshte pjesa e e parë e ketij kuizi.Shpresoj dhe besoj se do t'ju pelqej.
Play Kuizi shumëzimi me 2Kuizi shumëzimi me 2 Game

Plays: 561
Category: Education
Nje kuiz nga matematika rreth shumezimit me 2.Pra testoni veten se sa dini rreth shumezimit me 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


DMCA | Privacy | Sitemap
Copyright © 2008-2014 Fupa Games Inc. Trademarks & Copyrights belong to their respective owners.