Pacifier Warrior - Main ini percuma dalam talian tindakan permainan yang Pacifier Permainan, Permainan pahlawan, enLanguagesen and all free games on Fupa Games
   

Fun Pacifier Warrior Free Game

"Pacifier Warrior"
A Free Online Game


Pacifier Warrior

Click To Play

Free Game Plays: 2340  Online Game Rating: Rate Pacifier Warrior Star 1Rate Pacifier Warrior Star 2Rate Pacifier Warrior Star 3Rate Pacifier Warrior Star 4Rate Pacifier Warrior Star 5 Online Bookmark:


Pacifier Warrior Online Information

Pacifier Warrior Category: Online Action Games
Description: Hijau satu gunakan 'WAD' untuk bergerak.Merah satu gunakan kekunci anak panah untuk bergerak.Pemain hanya boleh dihantar dengan warna yang sepadan atau portal kuning.Kotak boleh dihantar dengan portal mana-mana. This game is online.
Tags:
Developer: 1277273839
Instructions: Check inside the game for instructions on how to play Pacifier Warrior.

Link Code: | Embed Code: | IFrame Code:
Add this game to your web page!

Copy this code to your page

Pacifier Warrior Game Comments

Leave a comment about Pacifier Warrior!
Sign up or Login to post a comment about Pacifier Warrior!


If you liked Pacifier Warrior you might also like this game:  


DMCA | Privacy | Sitemap
Copyright © 2008-2014 Fupa Games Inc. Trademarks & Copyrights belong to their respective owners.